Infoshop-list - Autentikacija Administratora
Administratorska lozinka liste:

Važno: Odavde, morate imati omogućene kolačiće (cookies) u Vašem browseru, jer u suprotnom administrativne promjene neće biti moguće.

Mailmanov administracijski interface koristi sesijske kolačiće (session cookies) tako da se ne trebate ponovno autenticirati kod svake administrativne operacije. Ovaj kolačić (cookie) će automatski isteći kada izađete iz browsera, ali ga možete i eksplicitno uništiti klikanjem na link Izlaz pod Druge Administracijske Aktivnosti (koji ćete vidjeti onda kada se uspješno prijavite).


Infoshop-list listu vrti infoshop-list-owner at monteparadiso.hr
Infoshop-list administrativno sučelje (zahtijeva autorizaciju)
Pregled svih monteparadiso.hr mailing listi

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered